Iaido Techniques

WAZA IN MUSO JIKIDEN

EISHIN RYU IAIDO

 

STANDING FORMS

 

BATTO HO

 

OKU IAI

 

BANGAI NO BU

 

 

 

 

 

1.Junto sono ichi

 

1.Yukizure

 

1.Hayanami

2.Junto sono ni

 

2.Tsuredachi

 

2.Raiden

3.Tsuigekito

 

3.So Makuri

 

3.Jinrai

4.Shato

 

4.So Dome

 

4.Akumabari

5.Shihotosono ichi

 

5.Shinobu

 

 

6.Shihotosono ni

 

6.Yukichigai

 

 

7.Zantotsuto

 

7.SodesuriGaeshi

 

 

 

 

8.Moniri

 

 

OKU NO KATA

 

9.Kabezoi

 

 

 

 

10.Ukenagashi

 

 

1.Zentekigyakuto

 

Itomagoi sono ichi

 

 

2.Tatekito

 

Itomagoi sono ni

 

 

3.Kotekigyakuto

 

Itomagoi sono san

 

 

4.Kotekinukiuchi

 

 

 

 

 

SEATED FORMS

 

SEIZA NO BU

 

TATE HIZA NO BU

 

IWAZA NO BU

 

 

 

 

 

1.Mae

 

1.Yokogumo

 

1.Kasumi

2.Migi

 

2.Toraissoku

 

2.Sunegakoi

3.Hidari

 

3.Inazuma

 

3.Tozume

4.Ushiro

 

4.Ukigumo

 

4.Towaki

5.Yaegaki

 

5.Oroshi

 

5.Shihogiri

6.Ukenagashi

 

6.Iwanami

 

6.Tanashita

7.Kaishaku

 

7.Urokogaeshi

 

7.Ryozume

8.Tsukekomi

 

8.Namigaeshi

 

8.Torabashiri

9.Tsukikage

 

9.Takiotoshi

 

 

10.Oikaze

 

10.Makko

 

 

11.Nukiuchi